Nieuws van Emmense Uitdaging + MVO-Platform/GreenDrinksZOD

Emmense Uitdaging + MVO-Platform-/GreenDrinks-ZOD

Deze nieuwsbrief gaat gelijktijdig naar iedereen die op de een of andere manier verbonden is aan de Emmense Uitdaging en/of het MVO-Platform/GreenDrinks Zuidoost Drenthe.
De Emmense Uitdaging moet stoppen, tenzij . . . . . . We vallen maar meteen met de deur in huis. . . . . . . , het gaat niet goed met de Emmense Uitdaging. In de huidige vorm en met de huidige menskracht kunnen we niet voortbestaan en is het per 10-10-2019 helaas “einde oefening”. Tenzij . . . . . Na 10-10-2016 hebben we als onafhankelijke stichting vóór en dóór de samenleving fantastische resultaten bereikt in het streven naar Noaberschap 2.0. In beide jaren bemiddelden we in zo’n 380 matches met een gezamenlijke maatschappelijke waarde van € 330.000. Geld kwam er niet aan te pas, want alle bemiddeling ging met gesloten beurzen. Veel belangrijker is echter de niet in geld uit te drukken waardering van verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties, goede doelen, die we via de bij ons aangesloten bedrijven met spullen, kennis, ondersteuning, etc., blij konden maken. De jaarverslagen vindt u op de website http://www.emmenseuitdaging.nl/home/jaarverslagen/. Prachtige resultaten en we hebben tot en met de 1e helft van 2019 heel veel bereikt. Daar zijn we best wel trots op. We zijn er echter niet in geslaagd om voldoende bestuurders, bedrijven/sponsoren, ondernemers, medewerkers, vrijwilligers, etc., aan ons streven naar Noaberschap 2.0 te binden. We hebben per 1 juli al een stap terug moeten doen. We staken er wekelijks meer dan 50 uren in, waarvan we maximaal 14 uren als onkostenvergoeding konden declareren. Omdat we er ook niet in zijn geslaagd om voldoende financiële steun te genereren moet het verder dan ook zonder onkostenvergoeding. Dat is voor een pensionado (Geert Huitema) geen punt, maar als je een eigen, groeiend bedrijf hebt, is dat anders. Linda Meijer is dan ook geen co-manager meer, maar blijft Matchgroeplid. Geert Huitema blijft als manager/coördinator alleen doorgaan vanaf diens privéadres, Staartmees 5, 7827 CE Emmen, In ieder geval t.e.m. 10-10-2019, om het daarna over te dragen aan iemand (of een instantie) die de trekkende rol van hem over wil nemen. De afgelopen maanden is gezocht naar een opvolger, maar niet gevonden. Gegadigden kunnen contact opnemen met Geert Huitema, telefoon 06 3020 5277 of via mail info@emmenseuitdaging.nl of huitg01@home.nl. Omdat we doorgaan tot in ieder geval 10 oktober kunnen Maatschappelijke Organisaties hun vraag gewoon blijven indienen via de website, maar de werkwijze wordt enigszins anders, zie hieronder. Aangepaste werkwijze Emmense Uitdaging na 1 juli 2019. Om reistijd en -kosten te besparen en het werk op één plek te concentreren hebben we het kantoor aan Columbusstraat 32 aan Area teruggegeven, met grote dank voor bijna 3 jaar gebruik. We zijn dus nietmeer bereikbaar op het AREA-nummer. Het nieuwe bezoekadres is: Staartmees 5 in Emmen, telefoon 06 3020 5277. Bezoektijden zijn gewijzigd in 08:30-12:30 uur (van maandag t.e.m donderdag). Wel graag even van te voren bellen. Maatschappelijke Organisaties kunnen hun verzoek via http://emmenseuitdaging.nl/vraag-aanbod/aanvraag-indienen/ blijven indienen. Verzoeken komen bij Geert Huitema binnen en worden z.s.m. doorgezet naar alle leden van de Matchgroep met de vraag of zij binnen hun relatienetwerk een mogelijkheid zien om aan het verzoek te voldoen. Ziet niemand binnen 10 werkdagen een mogelijkheid, dan moeten we het verzoek helaas afwijzen. Kan iemand er wel in voorzien, dan wordt het door het betreffende Matchgroeplid afgehandeld. Geen Matchgroep-vergaderingen meer, alles gaat via de mail. Van 13 juli t.e.m. 18 augustus in principe gesloten. De (vakantie-)periode is nodig om de documentatie na de uit-verhuizing vanuit Area naar de Staartmees op orde te brengen en een overdracht of beëindiging van de Emmense Uitdaging voor te bereiden (dat laatste als geen opvolger zich meldt). Ook gaan we in deze weken het MVO-Platform/GreenDrinks Zuidoost Drenthe en De Emmense Uitdaging ontvlechten. Mails, aanvragen, aanbiedingen worden in die periode heel beperkt gelezen. MVO-Platform/GreenDrinks ZOD blijft bestaan! Al vanaf 2010 organiseren we voor Ondernemers, Overheid en Onderwijs maandelijks een GreenDrinks. Opgestart vanuit Gemeente Emmen (Educohof), gericht op Duurzaamheid, vanaf begin 2016 uitgebreid naar MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). De meer dan 1200 GreenDrinks-relaties vormden de basis voor de Emmense Uitdaging, want met de aansluiting van de verenigingen, maatschappelijke- & vrijwilligers-organisaties konden we de samenleving helpen om te komen tot “Noaberschap 2.0”. Dat laatste is ons niet gelukt, maar het MVO-Platform/GreenDrinks blijft bestaan en krijgt in de 2e helft van dit jaar een nieuwe boost! De website www.greendrinkszod.nl is op inmiddels (gedeeltelijk) naar MVO geactualiseerd, maar neem alvast een kijkje. We gaan ‘m in de komende maand verder uitbreiden. MVO/GreenDrinks-planning. In augustus organiseren we i.v.m. de zomervakanties geen GreenDrinks. Daarna starten we weer met een mooie bijeenkomst op 12 september en vervolgens iedere 2e donderdag van de maand, dus op 10/10, 14/11 en 12/12. De planning met -zodra bekend- de organisatie en locatie staat ook op de website, zie http://www.greendrinkszod.nl/agenda/. In de agenda gaan we ook events opnemen, die gerelateerd zijn aan Duurzaam-, Circulair-, Inclusief-, Betekenisvol- of Maatschappelijk Verantwoord- Ondernemerschap. Organiseert u zo’n event? Meldt het via info@greendrinkszod.nl en we nemen het op. Zo organiseert SnoekPuurGroen op 20 september bij het Greenfield van Drentea een bijeenkomst. Specifieke info volgt. Het is geen GreenDrinks, maar staat wel in onze agenda. 10 oktober wordt sowieso een bijzondere, want staat in het teken van het 10-jarig bestaan van GreenDrinks. We willen er samen met de Gemeente Emmen (in 2010 de initiator van GreenDrinks) uitgebreid invulling aan geven. Nadere info over de onderwerpen, de sprekers en de locatie volgt medio augustus, maar hou er alvast rekening mee, dat het programma op 10-10 vroeger dan gewoonlijk begint!
Met vriendelijke groet,
Geert Huitema

M  06 3020 5277
E  huitg01@home.nl