Bij Be-Responsible zijn we uitermate ervaringsdeskundig om arbodiensten en arboprofessionals, werkgevers en leidinggevenden te helpen bij alcohol- en drugsproblematiek op de werkvloer. Met ons ondersteunend interventie-gesprek weten we het thema helder bespreekbaar te maken en wordt er voorkomen dat men van incident naar incident blijft gaan. Wij brengen een einde aan afnemend functioneren en toenemend verzuim.

Momenten waarop het verstandig is een ondersteunend interventie-gesprek in te zetten zijn:

 Een directe aanleiding
 Een medewerker met een hulpvraag
 Een sterk vermoeden van alcohol- of drugsgebruik (preventiegesprek)
 Een risico dat het zelf voeren van een gesprek de relatie beschadigt
 Je gaat al enige tijd van incident naar incident
 Een medewerker komt terug op de werkvloer na een zorgtraject te hebben doorlopen

Hoe werkt het?

In telefonisch overleg wordt de casus besproken en afgestemd wat de juiste strategie is om tot het beste resultaat te komen. Meestal betekent dit dat we op jullie locatie langskomen en een voorgesprek gaan hebben. Daarna spreken we alleen met de betreffende medewerker. De insteek is altijd zorg en het overdragen van kennis. Na afloop volgt het 3-gesprek met de leidinggevende/opdrachtgever. In dit gesprek wordt eerst benoemd wat besproken is en tot welke inzichten en afspraken we gekomen zijn. Nu het thema op tafel ligt praten we verder over de wederzijdse verwachtingen en de te nemen vervolgstappen. Opdrachtgever en Be-Responsible maken beide een verslag van het gesprek ten behoeve van het dossier.

Waarom Be-Responsible?

Wij werken met professionals die ervaringsdeskundigheid als meerwaarde hebben. Dit houdt in dat zij ooit zelf verslaafd zijn geweest en inmiddels al vele jaren meedraaien in het vak. Als geen ander begrijpen zij middelen problematiek en afhankelijkheid. Daarbij weten ze goed in te schatten welk soort zorg er eventueel nodig is en bij welke instelling ze daarvoor het beste terecht kunnen. Onze samenwerking met tal van GGZ-instellingen maakt dat we snel kunnen schakelen en ook grip kunnen houden op het zorgtraject. Wanneer een zorgtraject overigens niet lukt kunnen wij ondersteunend zijn bij de opbouw van dossiervorming of bij een outplacement traject.

Meer weten? Bel 035 750 50 16 of mail ons.Alcohol- en drugstesten brengen licht in de duisternis. Het maakt duidelijk of iemand wel of niet onder invloed is. Het zet de twijfel stop en geeft grip op de problematiek. De preventieve werking is enorm en zet medewerkers aan tot andere keuzes. Medewerkers willen het risico niet lopen om positief getest te worden en daarmee negatief in beeld te komen.

Wanneer in te zetten?

Bij een preventieve random toegangscontrole
Bij het vermoeden is dat een medewerker onder invloed is
Bij een ongeval waarbij men alcohol- of drugsmisbruik vermoed
Bij een medewerker in een vervolgtraject vanwege hulp bij middelenproblematiek
 

Coronaproof

Wij voeren de alcohol- en drugscontroles coronaproof uit. Dat betekent dat onze medewerkers beschermende kleding dragen (handschoenen, brillen en mondkapjes) en we werken met een spatscherm.


ArboFit heeft een landelijke dekking
voor spoedgevallen 24/7


Er kan getest worden op: alcohol, cocaïne, hasj en wiet, opiaten, 
(meth)amfetaminen, ketaminen en benzodiazepinen

 

Meer weten? Bel 035 773 57 37 of mail ons.

met vriendelijke groet,
Stephan Roelofs en René Buitelaar

Be-Responsible B.V. | 035 750 50 16 | info@be-responsible.nl | www.be-responsible.nl
ArboFit B.V. | 035 773 57 37 | info@arbofit.nl | www.arbofit.nl